Sektor za industriju
O sektoru

 

Sektor za industriju HGK kroz rad 12 strukovnih udruženja prati stanje i posebno brine o interesima članica iz područja C (osim odjeljka 10, 11, 12, 16 i 31), D 35, J 58 i J 59 sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti - NKD 2007 (NN. 58/07., 72/07.)

Osim "vertikalnog" pristupa kroz strukovna udruženja, gdje se razmatraju specifična pitanja vezana za pojedine djelatnosti, Sektor kroz rad 13 zajednica usklađuje stavove gospodarstva o pitanjima koja imaju međusektorski, "horizontalni" kontekst.

Centar za offset HGK osnovan je u cilju realizacije offset programa u Republici Hrvatskoj, odnosno povezivanja potencijalnih inozemnih dobavljača naoružanja i vojne opreme s odgovarajućim hrvatskim tvrtkama.

Interesi i stavovi članica usklađuju se putem rada njihovih predstavnika u tijelima i organima strukovnih udruženja i zajednica.

 

Djelatnost Sektora za industriju HGK obuhvaća slijedeće aktivnosti:

 

 • Zastupanje interesa gospodarstva - priprema i organizacija sjednica udruženja, zajednica, grupacija i drugih organizacijskih oblika na kojima se raspravlja o aktualnoj problematici, zauzimaju se stavovi i pokreću inicijative
 • Izrada analiza stanja i gospodarskih kretanja za pojedine grane industrije i zbirno s komentarima, a temeljem podataka prikupljenih iz vlastitih i vanjskih izvora (članice HGK, DZS, FINA, HNB...)
 • Izrada baza podataka o članicama strukovnih udruženja i zajednica
 • Povezivanje članica sa inozemnim partnerima kroz organizaciju kolektivnih nastupa ili posjeta sajmovima, organizaciju poslovnih posjeta pojedinim zemljama, primanje inozemnih gospodarskih izaslanstava, te suradnja sa inozemnim strukovnim organizacijama na bilateralnoj ili multilateralnoj osnovi
 • Unapređenje i praćenje inventivnog rada, zaštite prava intelektualnog vlasništva, tehnološkog razvitka i transfera tehnologija, te osnivanja i rada središta tehnološke izvrsnosti
 • Organizacija i sudjelovanje na stručnim skupovima, kongresima i konferencijama u zemlji i inozemstvu
 • Sustavno praćenje stanja i razvoja industrijskih gospodarskih djelatnosti, te analiza i iniciranje mjera za efikasnije poslovanje članica

 

Javne ovlasti u Sektoru za industriju HGK:

 • Izdavanje POTVRDA da se roba ne proizvodi u Republici Hrvatskoj, u svrhu oslobađanja od plaćanja carine sukladno Carinskom zakonu Republike Hrvatske - članak 187. stav 1. (NN br. 78/99, 73/00, 92/00 i 47/03) i Uredbe za provedbu Carinskog zakona (NN br. 154/03 - opširnije (doc, 42 KB)

 • Vođenje UPISNIKA O IZDAVANJU I DISTRIBUCIJI TISKA HGK sukladno Zakonu o medijima (NN br. 59/04; 84/11)
  Formular Prijave za upis u Upisnik HGK o izdavanju i distribuciji tiska kao i predmetni zakon, može se dobiti u Sektoru za industriju: formular nakladnici (doc, 116 KB), formular distributeri (doc, 73 KB), formular vlasnička struktura (doc, 85 KB), Obveze nakladnika i distributera (doc, 66 KB). 
  Pregled izdanih potvrda o upisu u Upisnik o izdavanju i distribuciji tiska HGK - Evidencija (doc, zip, 424 KB).
  Sukladno čl. 32. Zakona o medijima nakladnici su dužni do 31.01.2012. godine dostaviti podatke o vlasničkoj strukturi (formular doc, 85 KB).

  Sukladno čl. 34. Zakona o medijima nakladnici su dužni do 30.04.2012. dostaviti Izvješće o financijskom poslovanju za 2011. godinu (formular  doc, 72 KB).

 • Izdavanje MIŠLJENJA o ispunjenju gospodarskih uvjeta za odobrenje provedbe postupka vanjske proizvodnje na osnovu Carinskog zakona čl. 156. (NN br. 78/99., 94/99., 117/99., 73/00., 92/01., 47/03., 140/05., 138/06., 60/08. i 45/09.) i čl. 212. stavak 3. Uredbe za provedbu Carinskog zakona (NN br. 161/03., 69/06., 5/07., 70/08. i 76/09.) - formular zahtjeva za vanjsku proizvodnju (doc, 54 KB), formular specifikacije (dok 25 KB)

 

Publikacije u Sektoru za industriju:

 • EBFRES 2010
  letak
  ožujak 2010.
 • 149 KB
  separat (hrvatsko/engleski jezik)
  listopad 2008.
 • 333 KB
  separat (hrvatsko/engleski jezik)
  listopad 2008.
 • Inovacijsko okružje u Hrvatskoj280 KB
  separat (hrvatsko/engleski jezik)
  studeni 2010.
 • 166 KB
  separat (hrvatsko/engleski jezik)
  kolovoz 2010.
 • 208 KB
  separat (hrvatsko/engleski jezik)
  rujan 2010.
 • 180 KB
  separat (hrvatsko/engleski jezik)
  srpanj 2008.
 • 183 KB
  separat (hrvatsko/engleski jezik)
  srpanj 2008.
 • 137 KB
  separat (hrvatsko/engleski jezik)
  kolovoz 2008.
 • Proizvodnja kemikalija, kemijskih proizvoda, farmaceutskih proizvoda i priprava te proizvoda od gume i plastike   219 KB
  separat (hrvatsko/engleski jezik)
  studeni 2010.
 • 156 KB
  separat (hrvatsko/engleski jezik)
  rujan 2008.
 • 147 KB
  separat (hrvatsko/engleski jezik)
  kolovoz 2008.
 • Proizvodnja strojeva, uređaja i prijevoznih sredstava  230 KB
  separat (hrvatsko/engleski jezik)
  studeni 2010.
 • Proizvodnja tekstila i odjeće 240 KB
  separat (hrvatsko/engleski jezik)
  studeni 2010.
 • Katalog hrvatskih inovacija i inovacijskih proizvoda
  brošura+CD (hrvatsko/engleski jezik)
  siječanj 2008.
 • Europski poslovni forum o obnovljivim izvorima energije
  zbornik radova + CD (hrvatsko/engleski jezik)
  studeni 2007.
 • Obnovljivi izvori energije u Republici Hrvatskoj
  zbornik radova + CD (hrvatski jezik)
  svibanj 2007.
 • Croatian Marine Industry 2010
  brošura + CD (engleski jezik)
  veljača 2010.
 • Croatian Marine Equipment
  siječanj 2009.
 • Stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem – obnovljivi izvori energije u Republici Hrvatskoj
  zbornik radova + CD (hrvatski jezik)
  svibanj 2006.
 • Business Propolsals of Croatian Companies For Co-Operation with Foreign Partners
  brošura + CD (engleski jezik)
  ožujak 2005.
 • Katalog tvrtki u području djelatnosti zaštite okoliša
  svibanj 2008. (hrvatsko/engleski jezik)

 

 

 • O sektoru
 • Ustroj sektora/kontakt podaci
 • Plan rada
 • Aktualno
 • Sastanci
 • Prezentacije i zaključci sa skupova
 • Predavanja
 • Sajmovi
 • Stanje u gospodarstvu
 • Kožarsko-prerađivačka industrija
 • Kemijska i farmaceutska industrija te prerada plastike i gume
 • Tekstilna i odjevna industrija
 • Proizvodnja strojeva, uređaja, motornih vozila, prikolica i poluprikolica
 • Proizvodnja električne i optičke opreme
 • Industrija nemetala i građevinskih materijala
 • Sekundarne sirovine, skupljanje i prerada
 • Proizvodnja metala i proizvoda od metala
 • Brodograđevna industrija
 • Grafičko-prerađivačka industrija
 • Energetika
 • Inventivni rad
 • Malo gospodarstvo
 • Izvori financiranja malog i srednjeg poduzetništva
 • Udruženja/zajednice
 • Udruženje kožarsko-prerađivačke industrije
 • Udruženje kemijske industrije
 • Grupacija proizvođača boja i lakova
 • Udruženje tekstilne i odjevne industrije
 • Udruženje proizvodnje strojeva, uređaja, motornih vozila, prikolica i poluprikolica
 • Udruženje proizvodnje električne i optičke opreme
 • Udruženje industrije nemetala i građevinskih materijala
 • Udruženje za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu
 • Udruženje proizvodnje metala i proizvoda od metala
 • Udruženje male brodogradnje
 • Udruženje grafičko-prerađivačke industrije
 • Udruženje energetike
 • Udruženje za plastiku i gumu
 • BSP projekt
 • REACH
 • Otpad
 • Reciklaža
 • Food Contact
 • Biopolimeri
 • Zakon o konkurentnosti
 • Linkovi
 • Zajednica za malo gospodarstvo
 • Zajednica proizvođača dijelova i pribora za automobilsku industriju
 • Zajednica ambalažera
 • Zajednica proizvođača brodske opreme
 • Zajednica za inventivni rad
 • Zajednica za društveno odgovorno poslovanje
 • Zajednica proizvođača proizvoda za zdravstvo
 • Zajednica nakladnika i knjižara
 • Zajednica proizvođača protupožarne opreme
 • Zajednica za zaštitu okoliša u gospodarstvu
 • Zajednica proizvođača sredstava za posebne namjene
 • Zajednica željezničke industrije
 • Zajednica proizvođača opreme i sredstava za poljoprivredu, šumarstvo i prehrambenu industriju
 • Zajednica proizvođača i veletrgovaca sredstvima za pranje, čišćenje i kozmetiku
 • Zajednica obnovljivih izvora energije
 • Zajednica klastera
 • Zajednica za audiovizualnu djelatnost
 • Projekti/studije
 • Zakonska regulativa
 • Offset program
 • REACH
 • O REACHU
 • Najčešće postavljana pitanja
 • Linkovi
 • Vodiči za industriju
 • BSP - plastika