Županijska komora Rijeka
Promet i veze

Odsjek za promet i veze obavlja svoje zadatke sukladno članku 9. Statuta HGK, u dijelu koji se odnosi na područje Primorsko –goranske županije, neposredno se povezujući sa svim članicama u ovoj djelatnosti kojih ukupno ima 567., a u smislu strukovne organizacije HGK preko Sektora za promet HGK povezuje sve luke javnog prometa u Udruženje luka.

Osim gore navedenih zadataka u Odsjeku se obavljaju i poslovi koji imaju karakter javnih ovlasti koje je vlada RH određenim propisima prenijela na HGK, a u te poslove spada slijedeće:

  • Podjela dozvola cestovnim prijevoznicima za obaljanje međunarodnog prijevoza tereta; 
  • Usklađivaje županijskih voznih redova u cestovnom linijskom prijevozu putnika;
  • Usklađivanju redova plovidbe u linijskom i povremenom pomorskom prijevozu na akvatoriju naše županije.

Izvanredno povoljan geoprometni položaj i raskrižje važnih europskih kopnenih i morskih putova utjecao je na to da se stanovništvo ovog područja odavno opredijelilo za pomorstvo i druge gospodarske djelatnosti vezane uz more. Zato se ovo područje, a posebno grad Rijeka kao županijski centar, razvilo u jako pomorsko-prometno središte s razvijenom lučkom i pomorsko-prometnom djelatnošću od velikog značenja za cijelu Hrvatsku. Ovo je potaklo razvoj drugih prometnih grana kao što su cestovni, željeznički, zračni promet, PTT i telekomunikacije i cjevovodni prijenos. Navedeni razvoj potakao je i nastanak brojnih poduzeća u području pratećih i pomoćnih djelatnosti u prijevozu kao što su pomorske agencije, špediteri, kontrolne kuće i druge agencije u prometu.

 • O županijskoj komori
 • Novosti
 • Ustroj (odsjeci) komore/kontakt podaci
 • Plan rada
 • Aktualno
 • Gospodarski profil županije
 • Brodogradnja
 • Turizam
 • Trgovina
 • Promet i veze
 • Drvna industrija
 • Makroekonomska analiza - tekući podaci
 • Makroekonomska analiza - dugoročno razdoblje
 • Projekti/studije
 • Udruženja/zajednice/grupacije
 • Grupacija konzultanata za gospodarstvo
 • Udruženje hrvatskih marina
 • Strukovna skupina građevinara
 • Strukovna skupina hoteljera
 • Strukovna skupina industrijske prerade drva
 • Strukovna skupina iznajmitelja plovila
 • Strukovna skupina kampova
 • Strukovna skupina komunalnog gospodarstva
 • Strukovna skupina obiteljskog smještaja
 • Strukovna skupina poslovanja nekretninama
 • Strukovna skupina putničkih agencija
 • Strukovna skupina trgovine
 • Strukovna skupina cestovnog prometa
 • Udruženje male brodogradnje
 • Udruženje luka Hrvatske
 • Strukovna skupina metaloprerađivačke industrije
 • Strukovna skupina nakladnika
 • Strukovna skupina pčelara
 • Gospodarsko vijeće
 • Arhiva
 • Međunarodne aktivnosti
 • Obavjesti i upozorenja
 • Najave događanja
 • Izvješća
 • Zakonska regulativa
 • Poduzetništvo i malo gospodarstvo
 • Poslovno obrazovanje
 • Međunarodna regionalna inicijativa NAPAN
 • Informativno glasilo HGK ŽK Rijeke